Periodeoplysning for 1. kvartal 2018 fra Totalbanken A/S

I årets første kvartal realiserer Totalbanken et overskud før skat på 12,0 mio.kr. mod 9,6 mio.kr. i samme periode året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 14,4 % p.a. mod 11,8 % p.a. i samme periode året før. Resultatet er bedre end forventet ved indgangen til året, da både kursreguleringer og nedskrivninger realiseres bedre end forventet.

Attachment