Periodemeddelelse 1. kvartal, Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2018/07

Aalborg 2. maj 2018

Periodemeddelelse 1. kvartal, Aalborg Boldspilklub A/S

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger Aalborg Boldspilklub A/S periodemeddelelse for 1. januar – 31. marts 2018.

AaB har i perioden realiseret et underskud på 6,5 mio. kr. hvilket svarer til forventningerne. AaB har i perioden investeret planmæssigt i spillere samt fortsatte strategiske tiltag, der skal styrke forretningen på sigt.

Pr. 31. marts 2018 udgør egenkapitalen 105,9 mio. kr. Finansielle aktiver og likvid beholdning udgør 53 mio. kr.

AaB fastholder forventningerne for 2018 om et underskud i niveauet 18 – 28 mio. kr.

AaB har en overordnet økonomisk grundmålsætning om et 0-resultat med en top 6-placering, uden transfer- eller europæiske indtægter. Som følge af  realiserede spillersalg i 2016 og 2017 har AaB indgået yderligere forpligtelser for i alt 10 – 15 mio. kr. i årene 2019 og 2020. Der må således samlet forventes underskud i samme niveau disse år, såfremt der ikke realiseres transferindtægter eller europæisk turneringsdeltagelse

Den samlede investerede sum med negativ effekt i de kommende regnskabsår er således baseret på midler, der i 2016 og 2017 har været ekstraindtjening for AaB. Disse investeringer ligger hermed udover det, der er indeholdt i grundmålsætningen om et 0-resultat.

AaB’s mission er igennem fodbold at underholde og skabe oplevelser på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

AaB’s vision er at være samlingspunkt for hele Nordjylland og til stadighed være en del af toppen af dansk fodbold – både på og uden for banen.

Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Allan Gaarde
Sportsdirektør

For yderligere oplysninger: Allan Gaarde 2970 8391