Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Ledelsesberetning

– Periodens resultat før skat udgør 36,0 mio. kr., og periodens resultat udgør 30,5 mio. kr.
– Resultatet forrenter egenkapitalen før skat med 10,8 % og efter skat med 9,1 %.
– Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 47,1 mio. kr., hvilket er på niveau med 1. kvartal sidste år.
– Den positive udvikling i netto rente- og gebyrindtægter skyldes fortsat kundetilgang.
– Udlån er steget med 121,5 mio. kr. i 1. kvartal 2018.
– Indlån er tilsvarende steget med 405,5 mio. kr.
– LCR udgør 214,2 %.
– Egenkapitalen er faldet med 17,7 mio. kr. siden årsskiftet. Ændringer i anvendt regnskabspraksis vedrørende
  nedskrivninger på udlån har reduceret egenkapitalen med 18,8 mio. kr.
– Kapitalprocenter er opgjort til 15,4 %.
– Banken fastholder forventningerne til 2018

Attachment