Kvartalsmeddelelse, 1. kvartal 2018

Lollands Bank indleder regnskabsåret 2018 med et flot resultat for 1. kvartal 2018.

Resultatet før og efter skat blev for 1. kvartal 2018 på henholdsvis 20,6 mio. kr. og 16,2 mio. kr. De tilsvarende resultater for samme periode i 2017 blev på henholdsvis 25,6 mio. kr. og 20,1 mio. kr.

Egenkapitalens forrentning før skat blev på 17,2 procent pro anno mod 22,8 procent pro anno for samme periode året før.

Forventningen til resultatet før skat for hele året 2018 fastholdes i niveauet 70-75 mio. kr.   

Vedhæftet fil