CORRECTION: AS “mogo” finanšu kalendārs 2018. gadam.

LABOJUMS: Saskaņā ar grupas finansējuma piesaistes projektu, nerevidētā starpperioda saīsinātā finanšu informācija par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā netiks publicēta.

LABOJUMS: mainīts revidēta 2017. gada pārskata publicēšanas datums.

Revidēts gada pārskats par 2017. gadu tiks publicēts līdz ar zvērināta revidenta atzinumu izdošanu.

Nerevidētā starpperioda saīsinātā finanšu informācija par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā tiks publicēta 2017. gada 27. aprīlī.

Nerevidēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. jūnijā tiks publicēts 2018. gada 31. augustā.

Nerevidētā starpperioda saīsinātā finanšu informācija par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. septembrī tiks publicēta 2018. gada 31. oktobrī.

Par AS “mogo”

AS “mogo” piedāvā klasisko finanšu līzingu un kreditēšanu pret klientam jau piederošu transportlīdzekli (atgriezeniskais līzings), ko ir iespējams saņemt piesakoties uzņēmuma mājaslapā, mobilajā lapā, pa telefonu, pie vairāk nekā 270 lietoto transportlīdzekļu sadarbības pārdevējiem vai klientu apkalpošanas centros lielākajās Latvijas pilsētās. Uzņēmuma pakalpojumus Latvijā jau izmanto vairāk kā 10 tūkstoši klienti. Šobrīd Mogo grupas uzņēmumi veiksmīgi darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Armēnijā, Moldovā, Albānijā un Baltkrievijā turklāt uzņēmums plāno paplašināt savu darbību arī citās valstīs.Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: 

         Māris Kreics
         Grupas finanšu direktors
         Tālrunis: +4
         E-pasta adrese: maris.kreics