Birža piemēro uzraudzības statusu AS „Grindeks”

Nasdaq Riga valde š. g. 2. maijā nolēma nekavējoties piemērot uzraudzības statusu AS “Grindeks” (GRD1R, ISIN: LV).

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

AS „Grindeks” līdz 2018. gada 2. maijam nav iesniegusi Nasdaq Riga 2017. gada revidētu gada pārskatu.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+1

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.